MERKEZ BANKASININ GÖREVİ VE BAĞIMSIZLIĞI

<p>Merkez Bankası, ge&ccedil;erli olduğu &uuml;lkelerde veya Avrupa Birliği gibi birliklerde para politikalarını belirleyen kuruluşların başında gelir. Bu kurum, fiyat istikrarını sağlamak i&ccedil;in uygulayacağı para politikasını ve ara&ccedil;larını se&ccedil;er.</p> <p>Genellikle siyasi etkileşimden uzak olan merkez bankası, bağımsız kararlarla para politikası &uuml;retiminde ve uygulamasında bulunur.</p> <p>Para piyasasındaki arz ve talep dengesini etkilemek &uuml;zere merkez bankasının kullanabileceği &ccedil;eşitli para politikası ara&ccedil;ları bulunur. Bunlar arasında para basma, bor&ccedil; alma ve verme, faiz oranlarının belirlenmesi, a&ccedil;ık piyasa ve d&ouml;viz alım satım gibi işlemleri sayılabilir. Genellikle, gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarının bu şekilde yapılandığı bilinir. Ancak istisnaen bazı &uuml;lkelerde merkez bankaları h&uuml;k&uuml;metle ortak &ccedil;alışabilir.</p> <p>&Uuml;lke ekonomisindeki &ouml;nemli rol&uuml; sebebiyle, merkez bankalarının bağımsız kurumlar olup olmaması gerektiği tartışılan ve &ouml;zellikle T&uuml;rkiye&rsquo;de g&uuml;ncelliğini koruyan bir konudur.</p> <p>Modern ekonomilerde, merkez bankasının bağımsızlığı fiyat istikrarını sağlamanın &ouml;n koşulu olarak g&ouml;r&uuml;l&uuml;r.</p> <p>Merkez bankasının bağımsızlığı ise iki &ouml;nemli g&ouml;stergeyle &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml;r:</p> <ol> <li>Ama&ccedil; Bağımsızlığı: Kurumun kendi politikalarını siyasi etkiden bağımsız olarak belirlemesi ve uygulaması.</li> <li>Ara&ccedil; Bağımsızlığı: Para politikası ara&ccedil;larını siyasi m&uuml;dahale olmadan serbest&ccedil;e kullanabilmesi.</li> </ol> <p>Merkez bankaları, olası riskleri durdurmak, alınan tedbirleri uygulamak ve para politikalarını hayata ge&ccedil;irmek i&ccedil;in kurulmuşlardır. Merkez bankası bağımsızlığı, enflasyonla m&uuml;cadele eder, yabancı yatırımcılara g&uuml;ven veren bir ortam oluşturur.</p> <p>Bu nedenlerin yanında, merkez bankası bağımsızlığı, toplumsal refahı arttırmak i&ccedil;in gereklidir. &Uuml;lke ekonomisine en &ouml;nemli katkıyı sağlayan fiyat istikrarının sağlanması ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir olması, &uuml;lkelerin refah d&uuml;zeyini direkt etkileyen konular arasında yer alır. Y&uuml;ksek enflasyonun toplumsal refahı ters y&ouml;nde etkilemesi ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir b&uuml;y&uuml;meyi ile istihdam artışını etkilemesinden dolayı, merkez bankası bağımsızlığı refahın &ouml;n koşulu olarak değerlendirilmelidir.</p> <p>&nbsp;</p>

BELEDİYELER

EKONOMİ